Zasady uczestnictwa w zawodach amatorskich organizowanych przez nasz klub

1 min read
  1. Zawody są przeznaczone dla amatorów, którzy nie są zawodowymi sportowcami.
  2. Każdy uczestnik musi podpisać oświadczenie o stanie zdrowia i wyrazić zgodę na udział w zawodach.
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy udziału w zawodach osobom, które nie spełniają wymagań zdrowotnych lub które łamią regulamin.
  4. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad fair play oraz zachowania kultury osobistej.
  5. Każdy zawodnik ma obowiązek posiadać odpowiedni sprzęt i wyposażenie zgodne z wymaganiami danej dyscypliny.
  6. W przypadku kontuzji lub nagłego zachorowania, zawodnik powinien niezwłocznie poinformować organizatorów.
  7. W przypadku incydentów na zawodach, organizatorzy podejmują decyzję o dalszym przebiegu zawodów.
  8. Zawodnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń sędziów i organizatorów.
  9. Nagrody przyznawane są zgodnie z klasyfikacją końcową ustaloną przez sędziów.
  10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uczestnictwa w zawodach.

Sprawdź także: