O klubie

Klub Wsparcia Inicjatyw Sportu Amatorskiego (KWISA) powstał z myślą o wspieraniu i promowaniu sportu amatorskiego na terenie Zabrza. Jesteśmy grupą pasjonatów sportu, którzy wierzą w siłę lokalnych inicjatyw oraz w to, że sport może być źródłem radości, integracji i zdrowia dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.

Nasza misja

Naszym głównym celem jest tworzenie warunków do rozwoju sportu amatorskiego w Zabrzu oraz wspieranie lokalnych klubów i zawodników w dążeniu do doskonalenia swoich umiejętności. Działamy na rzecz:

  • Wspierania rozwoju lokalnych klubów sportowych
  • Organizowania zawodów, turniejów i imprez sportowych dla amatorów
  • Promowania zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Zabrza
  • Budowania więzi społecznych poprzez wspólne uprawianie sportu

KWISA tworzy zespół ludzi z różnorodnych środowisk, którzy łączą pasję do sportu oraz chęć wspierania lokalnej społeczności. Wśród nas znajdują się byli zawodnicy, trenerzy, entuzjaści sportu oraz wolontariusze, którzy wspólnie pracują na rzecz realizacji naszej misji.

Nasze wartości

W działalności KWISA kierujemy się następującymi wartościami:

  • Pasja: Wierzymy, że sport to coś więcej niż tylko rywalizacja – to pasja, która może inspirować i zmieniać życie.
  • Integracja: Działamy na rzecz zacieśniania więzi społecznych i integracji mieszkańców Zabrza poprzez wspólne uprawianie sportu.
  • Rozwój: Pomagamy zawodnikom i klubom w zdobywaniu nowych umiejętności, doskonaleniu technik oraz podnoszeniu swojego poziomu sportowego.
  • Współpraca: Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i osobami, które chcą wspierać rozwój sportu amatorskiego w Zabrzu.

Zapraszamy do współpracy oraz uczestnictwa w naszych inicjatywach. Razem możemy sprawić, że sport amatorski w Zabrzu będzie się dynamicznie rozwijał i cieszył coraz większą popularnością wśród mieszkańców!